• 1 616

  počet přihlášených uchazečů do bakalářského studia v ak. roce 2018/19

 • 1 046

  počet přijatých studentů do bakalářského studia v ak. roce 2018/19

 • 85 %

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v ak. roce 2018/19

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Jak k nám bez přijímaček ...

... pro programy AMT, EKT, MET, SEE a TLI

 • Dosáhli jste v průběhu středoškolského studia celkového studijního průměru do 2,00.

 • Uspěli jste u maturity z matematiky nebo fyziky s hodnocením 1 nebo 2.

 • Uspěli jste v našich přípravných kurzech z matematiky nebo fyziky s hodnocením 1 nebo 2.

 • Uspěli jste ve SCIO testech - OSP 60% nebo MAT 60% v každé části.

 • Uspěli jste na soutěžích a olympiádách v oblasti matematiky, fyziky nebo elektroniky apod.

 • Zúčastnili a uspěli jste na soutěžích pořádaných naší fakultou například Merkur perFEKT, Student EEICT a řada dalších

... pro programy AJEI, BTB a IBE

 • Dosáhli jste v průběhu středoškolského studia celkového studijního průměru do 1,25 pro programy BTB a IBE.

 • Dosáhli jste v průběhu středoškolského studia celkového studijního průměru do 1,70 pro program AJEI.

Přijímací zkouška

Důležité dokumenty

Na všechny naše programy se dělají písemné testy, na program Audio inženýrství si vás ale navíc vyzkoušíme ještě z poslechu a znalostí hudby.

AMT - Automatizační a měřicí technika
EKT - Elektronika a komunikační technologie
MET - Mikroelektronika a technologie
SEE - Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
TLI - Teleinformatika
Počítejte s tím, že zkouška z matematiky vás nemine. K ní si pak můžete zvolit podle svého gusta, zda je vám milejší fyzika, nebo informatika.

BTB - Biomedicínská technika a bioinformatika
Matematika a biologie - to jsou předměty, které pro vás budou během studia důležité. Proto si na vás posvítíme hned od začátku a ověříme si, co umíte ze střední školy.

AJEI - Angličtina v elektrotechnice a informatice
Určitě je vám jasné, že angličtině se nevyhnete, takže nám budete muset ukázat, že se jí domluvíte. A pak si vás proklepneme z matematiky.

IBE - Informační bezpečnost
Připravte se na důkladné otestování vašich znalostí matematiky a pak taky z fyziky, nebo informatiky - to už bude na vás, co si vyberete.

AUD - Audio inženýrství
Nejdříve vás čeká talentová zkouška, kde si ověříme, zda máte hudební sluch. Pak si napíšete test z matematiky a k ní si můžete zvolit fyziku, nebo informatiku.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

přijímačky Bc.

Přihlaste se on-line

Do 31. března 2021

Podat e-přihlášku

Víte, že ...

... top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+ 420 541 146 341 prijimaci-rizeni@feec.vutbr.cz