Najdětesikolegy
azaměstnancenaFEKTu

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií je jednou z největších součástí Vysokého učení technického v Brně. Studuje na ní 3200 studentů ve všech programech a formách studia. Absolventi patří díky znalostem ke špičce ve svém oboru, a proto nemají problém s uplatněním na trhu práce u celé řady mezinárodních a i významných národních firem elektrotechnického průmyslu. Podchyťte si budoucí zaměstnance už při studiu.

Možnosti spolupráce

Naši absolventi
patří díky znalostem
ke špičce ve svém oboru

 • ~750

  studentů každý rok úspěšně dokončí studium

 • 86 %

  studentů získá zkušenosti v oboru už při studiu

 • 97 %

  absolventů najde práci do 3 měsíců od ukončení studia

 • 32 000 Kč

  průměrný nástupní plat absolventů

V jakých oborech vychováváme budoucí hvězdy

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice

 • Audio inženýrství

 • Biomedicínská technika a bioinformatika

 • Elektroenergetika

 • Elektronika a komunikační technologie

 • Elektrotechnická výroba a management

 • Informační bezpečnost

 • Kybernetika, automatizace a měření

 • Mikroelektronika

 • Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

 • Telekomunikační a informační technika

Možnosti spolupráce

 • Vedení závěrečné práce

  Vyškolte a podchyťte si vhodného zaměstance do budoucna.

  Zjistit více

 • Studentská konference Student EEICT

  Přehlídka nejlepších závěrečných prací napsaných na FEKTu. Studenti o své práci a jejích výsledcích napíší článek do sborníku konference a vytvoří prezentaci, kterou pak přednesou před hodnotící komisí. Do komise si může vaše firma nominovat své zástupce, což vám umožní mít přehled o našich talentech a vybrat si tak mezi nimi potenciální nové zaměstnance. Pokud máte zájem, kontaktujte proděkana pro vnější vztahy. Ten vám dodá všechny potřebné informace a pomůže vám najít tu nejlepší variantu participace vaší firmy na naší konferenci.

 • perFEKT JobFair

  Získat v dnešní době šikovného, technicky založeného zaměstnance je oříšek. Proto souběžně s konferencí Student EEICT probíhá i veletrh pracovních příležitostí perFEKT JobFair. V jeden den tak máte možnost slyšet studenty prezentovat závěry jejich prací a zároveň oslovovat další studenty u svého stánku na veletrhu. Pokud máte zájem, kontaktujte proděkana pro vnější vztahy.

  Zjistit více

 • Firemní semináře

  Máte zajímavá odborná témata, která mohou naše studenty posunout dál? Chcete zviditelnit svoji firmu v rámci odborných přednášek? Domluvte se s námi na přednášce, krátkém semináři, nebo celodenním workshopu pro studenty naší fakulty. V případě zájmu o tento druh spolupráce kontaktujte proděkana pro vnější vztahy. Ten s vámi proberete všechny možnosti a témata prezentace.

 • Stáže

  Naši studenti si velmi cení možnosti odborných stáží ve firmách. Pro vás je to naopak příležitost vyzkoušet si jejich znalosti přímo na pracovišti. S nabídkami stáží se, prosím, obracejte na proděkana pro vnější vztahy, který vám poskytne všechny informace o možnostech spolupráce v této oblasti a se kterým určitě naleznete takové řešení, které bude vyhovovat vaší firmě i vašim budoucím stážistům.

 • Firemní stipendia

  Pokud chcete talentované studenty podpořit i finančně, máte možnost využít tzv. firemních stipendií. V rámci tohoto programu od vás budou studenti, které si sami vyberete, dostávat finanční stipendium. Záleží jen na vás, jestli půjde o pravidelnou výplatu (například za stáž), nebo jednorázovou (třeba za diplomovou práci) formu ocenění. I zde vám poradí proděkan pro vnější vztahy tak, aby byla vaše podpora zacílena přesně tak, jak si přejete.

Veďte diplomku na FEKTu. Kontaktujte nás.

prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.

prof. Ing.

Tomáš Kratochvíl

Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy

+420541146538
fekt-prodekan-zahranici@vut.cz