Studujte FEKT

Celoživotnívzdělávání

Program profesního vzdělávání v kybernetické bezpečnosti (proCyber) Program bude otevřen v roce 2024

  • Vzdělávání zaměstnanců firem i jednotlivců v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Možnost získat mezinárodně uznávaný titul Master of Science in Cybersecurity (MSc.)

Více informací

Profesní vzdělávání v kybernetické bezpečnosti (proCyber)

Institut celoživotního vzdělávání VUT (ICV)

  • Vzdělávací kurzy pro zaměstnance
  • Rozvojové a vzdělávací kurzy pro studenty
  • Poradenství (psychologické, studijní, právní...)
  • Alfons - poradenské centrum pro studenty se specifickými potřebami
  • Univerzita třetího věku
  • Vzdělávací kurzy pro veřejnost

Více informací

DPS Pro učitele praktického vyučování a odborného výcviku