Pro média

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

doc. Ing.

Jiří Háze

Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy

+420 54114 6347
haze@feec.vutbr.cz

FEKT a média