Stipendia

 • Ubytovací stipendium

  Na ubytovací stipendium má nárok praktický každý student s trvalým bydlištěm mimo okresy Brno-město a Brno-venkov. Student podává elektronickou žádost a současně vyplňuje elektronický formulář o zavedení stipendijního účtu do Informačního systému. Výši stipendia stanoví rektor.

  Více informací

 • Sociální stipendium

  Studentům, kteří mají dle zákona nárok na pobírání přídavků na dítě, nabízíme možnost získat sociální stipendium.

  Více informací

 • Mimořádné sociální stipendium

  Pokud jste se ocitli v obtížné životní situaci, která vznikla z důvodu náhlých změn ve vašem životě či životě vaší rodiny, můžete požádat o udělení mimořádného sociálního stipendia.

  Více informací

 • Řádná a mimořádná stipendia

  Podmínky pro vyplácení řádných a mimořádných stipendií

  Více informací

 • Stipendijní řád VUT v Brně

  Vnitřní předpis VUT v Brně a obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií studentům v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

  Stipendijní řád VUT

 • Směrnice děkana FEKT doplňující stipendijní řád VUT v Brně

  Směrnice doplňuje Stipendijní řád VUT a stanovuje podmínky pro získání prospěchového stipendia studentů bakalářských a magisterských programů a pro získání doktorského stipendia na fakultě.

  Směrnice děkana FEKT

 • Aktuální výše ubytovacího stipendia

  Výše ubytovacího stipendia je vyhlašována zpětně za čtvrtletí

  Více informací

Časté dotazy ke stipendiím

Obecné

 • Jak mám postupovat při podávání žádosti o ubytovací stipendium?

  Na stránce https://stipendium.vut.cz v sekci "ubytovací stipendium" podejte žádost o ubytovací stipendium. Poté je bezpodmínečně nutné v sekci "Nastavení stip. účtu" nastavit, na který účet se mají stipendia odesílat, pokud tak již nebylo učiněno. Formulář potvrzení stipendijního účtu je nutné vytisknout a předat/odeslat na studijní oddělení. Pokud nebude nastavený žádný stipendijní účet, stipendium NEBUDE možné odeslat. Podrobné pokyny jsou uvedeny u jednotlivých kroků podávání žádosti.

 • Jakým způsobem mohu požádat o sociální stipendium?

  Tyto informace naleznete ve Směrnici č.71/2017. Ve stručnosti – je nutné na stránce https://stipendium.vut.cz v sekci "sociální stipendium" vytisknout formulář žádosti o poskytnutí sociálního stipendia a společně s potvrzením Úřadu práce dodat na studijní oddělení fakulty.