Studijní poradci

Bc. program Angličtina v elektrotechnice a informatice
Sedláček Pavel, Mgr.

Bc. a Nmg. program Audio inženýrství
Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Bc. program Automatizační a měřicí technika,
Nmg. program Kybernetika, automatizace a měření
Šedivá Soňa, Ing., Ph. D.

Bc. program Biomedicínská technika a bioinformatika,
Nmg. programy Biomedicínské inženýrství a bioinformatika, Bioinženýrství
Kolářová Jana, doc. Ing., Ph.D.

Bc. a Nmg. programy Elektronika a komunikační technologie,
Nmg. program Telecommunications
Hudcová Lucie, doc. Ing., Ph.D.

Nmg. program Elektrotechnická výroba a management
Kristýna Jandová, Ing., Ph. D.
Polsterová Helena, Ing., CSc.

Bc. a Nmg. program Informační bezpečnost
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D.

Bc. program Mikroelektronika a technologie,
Nmg. program Mikroelektronika
Hejátková Edita, Ing.

Bc. program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika,
Nmg. programy Elektroenergetika, Elektroenergetika a komunikační technologie
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.
Marcel Janda, Ing., Ph. D.

Nmg. program Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Marcel Janda, Ing., Ph. D.

Bc. program Telekomunikační a informační systémy,
Nmg. program Telekomunikační a informační technika
Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.


Legislativa

Socialní bezpečí