Studujte FEKT

Doplňujícípedagogickéstudium

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

V souvislosti s novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a § 60 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách, a v souvislosti s ukončením platnosti stávající akreditace na vzdělávací program "Doplňující pedagogické studium" v rámci celoživotního vzdělávání při FEKT VUT v Brně a jejím následném neprodloužení vydáváme tímto oznámení o ukončení uskutečňování vzdělávací činnosti v programu "Doplňující pedagogické studium" při FEKT VUT v Brně, a to s platností od akademického roku 2024/2025, tj. od září 2024!

Nové přihlášky (registrace) do pedagogického studia na LS 2023/2024 již NEPŘIJÍMÁME!

V případě zájmu o studium či možnost dokončení započatého studia pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy jako kvalifikačního studia zajišťujícího pedagogickou způsobilost absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání pro výuku odborných předmětů na středních školách (tzv. pedagogického minima) je nutno se obrátit již na Institut celoživotního vzdělávání (ICV) VUT v Brně.

V Brně, 30.11.2023

Ing. Martin Jílek
vedoucí DPS

Pro absolventy vysokých škol

Cílem studia je poskytnout absolventům VŠ, případně posluchačům prezenčního studia VŠ, kteří mají ukončeno alespoň 6 semestrů studia, ucelené vzdělání v oblasti inženýrské pedagogiky a souvisejících vědních disciplín a získat odbornou kvalifikaci jako "Učitel odborných předmětů na středních školách a středních odborných učilištích".

DPS Pro absolventy vysokých škol

Pro učitele praktického vyučování a odborného výcviku

Cílem studia je poskytnout absolventům středních škol ucelené vzdělání v oblasti pedagogiky a souvisejících vědních disciplín a získat odbornou kvalifikaci jako "Učitel praktického vyučování a odborného výcviku na středních školách a středních odborných učilištích".

DPS Pro učitele praktického vyučování a odborného výcviku

Doplňující pedagogické studium pro posluchače prezenčního studia FEKT a FIT VUT v Brně

Posluchači FEKT a FIT VUT v Brně mají také v rámci svého prezenčního studia možnost získat "Osvědčení o pedagogické způsobilosti" na středních školách.

DPS Doplňující pedagogické studium pro posluchače prezenčního studia FEKT a FIT VUT v Brně