Studujte FEKT

Doplňujícípedagogickéstudium

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Z důvodu provádění úprav v koncepci programu se Doplňující pedagogické studium pro tento akademický rok 2023/2024 NEOTEVÍRÁ!
Opětovné otevření je plánováno pro akademický rok 2024/2025.

Pro absolventy vysokých škol

Cílem studia je poskytnout absolventům VŠ, případně posluchačům prezenčního studia VŠ, kteří mají ukončeno alespoň 6 semestrů studia, ucelené vzdělání v oblasti inženýrské pedagogiky a souvisejících vědních disciplín a získat odbornou kvalifikaci jako "Učitel odborných předmětů na středních školách a středních odborných učilištích".

DPS Pro absolventy vysokých škol

Pro učitele praktického vyučování a odborného výcviku

Cílem studia je poskytnout absolventům středních škol ucelené vzdělání v oblasti pedagogiky a souvisejících vědních disciplín a získat odbornou kvalifikaci jako "Učitel praktického vyučování a odborného výcviku na středních školách a středních odborných učilištích".

DPS Pro učitele praktického vyučování a odborného výcviku

Doplňující pedagogické studium pro posluchače prezenčního studia FEKT a FIT VUT v Brně

Posluchači FEKT a FIT VUT v Brně mají také v rámci svého prezenčního studia možnost získat "Osvědčení o pedagogické způsobilosti" na středních školách.

DPS Doplňující pedagogické studium pro posluchače prezenčního studia FEKT a FIT VUT v Brně