Studujte FEKT

Doplňujícípedagogickéstudium

Pro absolventy vysokých škol

Cílem studia je poskytnout absolventům VŠ, případně posluchačům prezenčního studia VŠ, kteří mají ukončeno alespoň 6 semestrů studia, ucelené vzdělání v oblasti inženýrské pedagogiky a souvisejících vědních disciplín a získat odbornou kvalifikaci jako "Učitel odborných předmětů na středních školách a středních odborných učilištích".

Termín konání: pondělí 12. září 2022, začátek v 9.00 hod. - listopad 2023

Místo konání: FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno (Technologický park)

DPS Pro absolventy vysokých škol

Pro učitele praktického vyučování a odborného výcviku

Cílem studia je poskytnout absolventům středních škol ucelené vzdělání v oblasti pedagogiky a souvisejících vědních disciplín a získat odbornou kvalifikaci jako "Učitel praktického vyučování a odborného výcviku na středních školách a středních odborných učilištích".

Termín konání: pondělí 12. září 2022 - červen 2023

Místo konání: FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno (Technologický park)

DPS Pro učitele praktického vyučování a odborného výcviku

Doplňující pedagogické studium pro posluchače prezenčního studia FEKT a FIT VUT v Brně

Posluchači FEKT a FIT VUT v Brně mají také v rámci svého prezenčního studia možnost získat "Osvědčení o pedagogické způsobilosti" na středních školách.

Studium se skládá ze dvou části:
Část I - Základní předměty DPS - zahrnuje předměty, které jsou součástí studijních plánů fakult, a jejíchž výuka je nabízena bezplatně viz FEKT studijní vyhlášky
Část II - Celoživotní vzdělávání DPS - zahrnuje předměty z oblasti sociologie a řízení školy, vypracování závěrečné práce a její obhajobu při konání závěrečné zkoušky. Tato část studia je nabízena v rámci celoživotního vzdělávání, a proto je hrazena posluchačem

DPS Doplňující pedagogické studium pro posluchače prezenčního studia FEKT a FIT VUT v Brně