Knihovny FEKT poskytují tyto služby

 • Absenční výpůjční služby

  Absenční výpůjčky lze zapůjčit mimo studovny knihoven FEKT. Knihy na dobu 4 týdnů a skripta na 6 týdnů. Časopisy včetně příloh půjčujeme na dobu jednoho týdne.

 • Prezenční výpůjční služby

  Prezenční knihy a skripta, označeny „P“ lze půjčit pouze do studovny knihovny.

 • Bibliograficko-informační služby

  Pracovníci knihovny Vám pomohou s vyhledáváním a orientací v Souborném katalogu VUT, o dostupnosti databází, literatury, fondech a možnostech využití ostatních knihoven VUT.

 • Přístup na internet

  Ve studovně Areálové knihovny FEKT na Technické 12 je k dispozici 24 počítačů s internetem. Do počítačů se uživatelé logují samoobslužně.

 • Elektronické informační zdroje - přístup do databází

  Knihovny FEKT poskytují přístup k elektronickým informačním zdrojům (databázím), jedinečnému zdroji vědeckých informací přístupnému 24 hodin 7 dnů v týdnu.
  Více informací najdete na stránkách ustřední knihovny VUT.

 • Reprografické služby

  V knihovnách FEKT je možnost samoobslužného kopírování a tisku z počítače pomocí studentské karty (ISIC) a kreditu v systému Menza2000. Dále lze využít možnosti černobílého tisku u výpůjčních pultů, který je hrazen pouze hotově.

 • Skenování

  V knihovnách FEKT lze samoobslužně skenovat přinesené materiály, které budou odeslány do e-mailové schránky.

 • Kroužková vazba a laminování

  V knihovnách FEKT provádíme kroužkovou vazbu formátu A4. Dále v knihovně Technická 12 provádíme laminování formátů A5 a A4 a vyvazování bakalářských a diplomových prací.