Úvod

Areálová knihovna FEKT byla založena roku 2004. Nyní sídlí v budově T12 (na adrese Technická 12). V současné době plní knihovna funkci centrální knihovny FEKT. Stávajícím fakultním knihovnám poskytuje metodickou pomoc.

Knihovna nabízí knihovnické a informační služby nejen studentům a zaměstnancům univerzity ale i dalším zájemcům, ať už z jiných vysokých škol nebo z řad veřejnosti. Práva a povinnosti uživatele jsou definovány v knihovním a výpůjčním řádu knihovny. Knihovna je otevřena od pondělí do pátku.

V knihovně je 28 pracovních míst vybavených PC a další místa jsou k dispozici pro připojení notebooků zejména v malé studovně, jejíž vstup je napravo od výpůjčního pultu, přímo naproti vchodu do knihovny.

V prostorách knihovny se lze připojit k internetu přes Wi-Fi.

Knihy a skripta jsou umístěny ve volném výběru, kde si uživatel může vyhledat požadovanou literaturu, pracovat s ní ve studovně nebo si ji může vypůjčit domů. Jednotky uložené v depozitáři Vám rádi do 2 hodin přichystáme k vypůjčení.

Knihy a časopisy dostupné v Areálové knihovně FEKT naleznete v knihovním katalogu VUT Primo, ve kterém lze dokumenty dostupné na VUT vyhledávat, rezervovat nebo stávající výpůjčky prodloužit. Fond zahrnuje přibližně 20 000 knih a 50 časopisů a je zaměřen především na literaturu z oblasti biomedicíny, energetiky, elektrotechnologie, umělé inteligence, komunikačních technologií, matematiky a fyziky. Knihovní fond obsahuje i sekci beletrie. Máte-li tip na nákup nových titulů, kontaktujte nás.

Kromě klasických knihovnických služeb poskytuje knihovna základní reprografické služby jako je tisk, kopírování, vázání dokumentů a laminování. Podrobnosti naleznete v ceníku.

Aktuální informace o knihovně najdete na Facebooku nebo Instgramu Areálové knihovny FEKT.

Facebook Instagram

Závazné dokumenty pro uživatele knihovny