Úvod

Areálová knihovna FEKT vznikla v roce 2004 v tehdy nové budově Kolejní 4, v současné době sídlí v budově Technická 12. V současné době areálová knihovna plní funkci centrální knihovny FEKT. Pro stávající ústavní knihovny fakulty poskytuje metodickou pomoc.

Knihovny nabízí knihovnické a informační služby nejen studentům a zaměstnancům fakulty, ale také dalším zájemcům z jiných vysokých škol i odborné a laické veřejnosti. Práva a povinnosti uživatele jsou definovány v knihovním a výpůjčním řádu. Knihovna je pro Vás otevřena od pondělí do pátku.

V knihovně na Technické 12 je 24 pracovních míst vybaveno PC a další místa jsou k dispozici pro připojení pro připojení notebooků. V obou knihovnách se lze připojit k síti internet pomocí Wi-Fi. Prostory studoven doplňují regály s českou i zahraniční literaturou. Knihy a skripta jsou umístěny ve volném výběru, kde si uživatel může vyhledat požadovanou literaturu, pracovat s ní ve studovně, nebo si ji může vypůjčit domů.

Fond knihoven FEKT naleznete v souborném katalogu VUT (návod na přihlášení do katalogu knihoven). Fond je především zaměřen na literaturu z oblasti elekrotechniky, biomedicíny, technologie, elektroenergetiky, automatizace, matematiky a fyziky. Obsahuje přibližně 20 000 knih a 50 časopisů.

Kromě klasických knihovnických služeb zajišťuje knihovna podpůrné knihařské práce jako je tisk, kopírování, vyvazování a laminování. Podrobnosti naleznete v ceníku.

Aktuálních informace o knihovnách najdete na Facebooku Areálové knihovny FEKT .

Facebook

Závazné dokumenty pro uživatele knihovny