Úvod

Milí kolegové, vážení čtenáři.
Se začátkem nového semestru jsme pro vás v naší knihovně zavedli novou službu, a to tisk karet. Můžete si u nás nechat vytisknout plastovou kartu formátu 5x9cm dle svého návrhu. Návrhy si můžete vytvořit v programu CardPresso (www.cardpresso.com). Rovněž si můžete nechat do karet vyrazit kulatou nebo oválnou dírku na pověšení. Na obrázcích jsou příklady karet, které jsme schopni vyrobit. Cena jednoho výtisku je 15 Kč. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Areálová knihovna FEKT, založená roku 2004 v budově na Kolejní 4, nyní sídlí v budově T12 (na adrese Technická 12). V současné době plní knihovna funkci centrální knihovny FEKT. Pro stávající ústavní knihovny fakulty poskytuje metodickou pomoc.

Knihovna nabízí knihovnické a informační služby nejen studentům a zaměstnancům fakulty, ale i dalším zájemcům: ať už z jiných vysokých škol nebo z řad veřejnosti. Práva a povinnosti uživatele jsou definovány v knihovním a výpůjčním řádu knihovny. Knihovna je pro Vás otevřena od pondělí do pátku.

V knihovně je 29 pracovních míst vybaveno PC (včetně jednoho ergonomického pracoviště s polohovatelnou výškou stolu) a další místa jsou k dispozici pro připojení notebooků (zejména v malé studovně, jejíž vstup je napravo od výpůjčního pultu: přímo naproti vchodu do knihovny).

V prostorách knihovny se lze připojit k internetu přes Wi-Fi.

Knihy a skripta jsou umístěny ve volném výběru, ve kterém si uživatel může vyhledat požadovanou literaturu, pracovat s ní ve studovně nebo si ji může vypůjčit domů. Jednotky uložené v depozitáři Vám rádi do 24 hodin přichystáme k vypůjčení.

Fond Areálové knihovny FEKT naleznete v souborném katalogu VUT Primo (ve kterém si lze mj. i knihu zarezervovat nebo prodloužit stávající výpůjčku). Fond je především zaměřen na literaturu z oblasti biomedicíny, energetiky, elektrotechnologie, umělé inteligence, komunikačních technologií, matematiky a fyziky. Rovněž si lze u nás zapůjčit beletrii. Fond zahrnuje přibližně 20 000 knih a 50 časopisů.

Kromě klasických knihovnických služeb poskytuje knihovna základní reprografické služby jako je tisk, kopírování, vázání dokumentů a laminování. Podrobnosti naleznete v ceníku.

Aktuálních informace o knihovnách najdete na Facebooku Areálové knihovny FEKT .

Facebook

Závazné dokumenty pro uživatele knihovny