Kontaktní údaje

Děkanát
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, Královo Pole, 61600, Brno, Česká republika

+420 54114 6333
tajemnik@feec.vutbr.cz