Organizační struktura

DěkanátFEKT-oddělenísprávyinformačníchsystémů

Činnost

 • spolupracuje na činnostech souvisejících s IS VUT:
  • provádí sběr a analýzu požadavků na IS VUT od uživatelů z fakulty,
  • společně s Centrem výpočetních a informačních služeb VUT v Brně spolupracuje na tvorbě IS VUT, jeho testování a zavádění,
  • zajišťuje podporu uživatelů IS VUT, provádí správu fakultních dat v IS VUT,
  • zajišťuje nadstandardní operace s daty IS VUT dle požadavku uživatelů a vedení fakulty;
 • spravuje fakultní počítačovou síť:
  • zajišťuje správu počítačové sítě fakulty, její konektivitu se sítí VUT,
  • provádí administraci fakultní sítě na platformě Windows, UNIX,
  • metodicky řídí správce výpočetní techniky na ústavech,
  • spravuje fakultní datové, aplikační a poštovní servery,
  • spravuje celoškolské, fakultní a poštovní účty,
  • dohlíží na kompatibilitu pořizovaného vybavení připojovaného na fakultní počítačovou síť;
  • zajišťuje tvorbu a aktualizaci internetových stránek fakulty, podporu ústavních internetových stránek;
  • zajišťuje údržbu počítačového vybavení a software děkanátu fakulty a fakultních učeben.

Zaměstnanci

Kontaktní údaje

Děkanát FEKT - oddělení správy informačních systémů
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, 616 00 Brno

http://www.fekt.vut.cz/osis/