Organizační struktura

DěkanátFEKT-personální
aprávníoddělení

Činnost

Komplexní odborné administrativně správní činnosti v oblasti zaměstnaneckých vztahů.

 • personální a mzdová administrativa fakulty
 • výběrová a přijímací řízení pro obsazování pracovních míst fakulty
 • činnost v oblasti správy mzdových prostředků fakulty a odměňování zaměstnanců
 • správa sociálních záležitostí zaměstnanců dle Kolektivní smlouvy VUT a FEKT

Právní agenda v rozsahu samostatné působnosti fakulty.

 • právní poradenství
 • obchodní závazkové vztahy
 • smlouvy o praxi
 • pojištění
 • metodická podpora evidence a uveřejňování smluv
 • evidence znaleckých posudků

Komplexní agenda veřejných zakázek v rozsahu působnosti fakulty.

 • metodická podpora a zajištění nákupu – investice, neinvestice, služby, dílo – včetně zajištění příslušné smlouvy a jejich případných změn
 • procesní úkony v rámci zadávacího a výběrového řízení
 • řešení nákupů ve fázi přípravy (průzkum trhu, předběžné tržní konzultace)
 • podpora ve fázi plnění závazků ze smlouvy dodavatelem/zhotovitelem/prodávajícím
 • podpora, zajištění a zveřejnění povinně uveřejňovaných dokumentů
 • příprava podkladů pro kontroly a audity (oblast veřejných zakázek)
 • poradenství a podpora pro veřejné zakázky, kde FEKT vystupuje jako dodavatel

Souhrnné informace týkající se personální oblasti a zaměstnanosti najdete po přihlášení na Intraportál VUT pod záložkou "Informace pro zaměstnance".

Úřední hodiny

Pondělí9:00 - 11:0012:30 - 14:00
Úterý9:00 - 11:00 
Středa9:00 - 11:0012:30 - 14:00
Čtvrtek9:00 - 11:00 
Pátek9:00 - 11:00 

Zaměstnanci

Kontaktní údaje

Děkanát FEKT - personální a právní oddělení
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, 616 00 Brno