Organizační struktura

DěkanátFEKT-personální
aprávníoddělení

Činnost

Komplexní odborné administrativně správní činnosti v oblasti zaměstnaneckých vztahů.

 • personální a mzdová administrativa fakulty
 • výběrová a přijímací řízení pro obsazování pracovních míst fakulty
 • činnost v oblasti správy mzdových prostředků fakulty a odměňování zaměstnanců
 • správa sociálních záležitostí zaměstnanců dle Kolektivní smlouvy VUT a FEKT

Právní agenda v rozsahu samostatné působnosti fakulty.

 • právní poradenství
 • obchodní závazkové vztahy
 • smlouvy o praxi
 • pojištění
 • metodická podpora evidence a uveřejňování smluv
 • evidence znaleckých posudků

Veřejné zakázky v rozsahu samostatné působnosti fakulty.

 • komplexní agenda zadávání veřejných zakázek v organizaci (nákupy investiční, neinvestiční, služby) včetně konzultací a poradenství
 • zajištění procesních úkonů v rámci zadávacího či výběrového řízení
 • evidence a archivace dokumentace k veřejným zakázkám
 • správa profilu zadavatele

Souhrnné informace týkající se personální oblasti a zaměstnanosti najdete po přihlášení na Intraportál VUT pod záložkou "Informace pro zaměstnance".

Úřední hodiny

Pondělí9:00 - 11:0012:30 - 14:00
Úterý9:00 - 11:00 
Středa9:00 - 11:0012:30 - 14:00
Čtvrtek9:00 - 11:00 
Pátek9:00 - 11:00 

Zaměstnanci

Kontaktní údaje

Děkanát FEKT - personální a právní oddělení
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, 616 00 Brno