Organizační struktura

DěkanátFEKT-vědecké
a zahraničníoddělení

Činnost

  • komplexně zajišťuje veškeré činnosti související s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem, jak vyplývají z ustanovení části sedmé zákona,
  • zajišťuje agendy související s řešením různých grantových projektů, zadávaných různými subjekty (tuzemskými, ale i zahraničními, např. v rámci mezinárodních projektů EU),
  • zajišťuje agendy související s doktorským studiem,
  • zajišťuje agendy zahraničních pracovních cest zaměstnanců a studentů fakulty,
  • zajišťuje agendy v oblasti vnějších vztahů fakulty.

Zaměstnanci

Kontaktní údaje

Děkanát FEKT - vědecké a zahraniční oddělení
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, 616 00 Brno