Organizační struktura

DěkanátFEKT-oddělenísprávyinformačníchsystémů

Činnost

 • spolupracuje na činnostech souvisejících s IS VUT:
 • spravuje fakultní počítačovou síť:
  • zajišťuje správu počítačové sítě fakulty, její konektivitu se sítí VUT,
  • provádí administraci fakultní sítě na platformě Windows, UNIX,
  • metodicky řídí správce výpočetní techniky na ústavech,
  • spravuje fakultní datové, aplikační a poštovní servery,
  • spravuje celoškolské, fakultní a poštovní účty,
  • dohlíží na kompatibilitu pořizovaného vybavení připojovaného na fakultní počítačovou síť;
  • zajišťuje tvorbu a aktualizaci internetových stránek fakulty, podporu ústavních internetových stránek;
  • zajišťuje údržbu počítačového vybavení a software děkanátu fakulty a fakultních učeben.

Zaměstnanci

Kontaktní údaje

Děkanát FEKT - oddělení správy informačních systémů
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, 616 00 Brno

http://www.fekt.vut.cz/osis/