Active Directory

Informace pro uživatele

Pro uživatele jsou níže k dispozici některé základní návody. S veškerými dalšími dotazy se uživatelé přednostně obracejí na své (ústavní) správce, kteří se v případě potřeby mohou dále obrátit na fakultní správce.

Informace pro správce

Níže uvedený seznam návodů bude postupně doplňován podle potřeby. Návody, které jsou aktuálně uvedeny jako připravované, jsou pouhým náčrtem a konečná množina se ještě bude měnit.

Případné dotazy a další podněty lze zasílat e-mailem na adresu ad@feec.vutbr.cz.