Program nejbližšího jednání

Aktuální jednání

Příští zasedání se bude konat v úterý 9.4.2024 ve 14 hod. v zasedací místnosti děkanátu na Technické 10.

Body jednání budou upřesněny.

Zápis z minulého jednání:

Usnesení z minulého jednání

Usnesení ze dne 12.3.2024:

Us408/1
AS FEKT schválil předložený návrh programu jednání.
Us408/2
AS FEKT schválil zápis č. 3 ze zasedání AS FEKT dne 13. 2. 2024.
Us408/3
AS FEKT schválil Volební komisi AS FEKT ve složení: Fuxa, Gabryš, Hudcová, Steinbauer.
Us408/4
AS FEKT schválil Organizační pokyny pro řádné volby zástupců FEKT do Akademického senátu VUT v Brně pro funkční období červen 2024 až červen 2027.
Us408/5
AS FEKT vzal na vědomí předloženou Zprávu o hodnocení výuky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na FEKT VUT v zimním semestru 2023/24.
Us408/6
AS FEKT schválil předložený návrh směrnice děkana Podpora komercializace transferu znalostí na FEKT VUT v Brně.
Us408/7
AS FEKT vzal na vědomí přípravu žádosti studijních programů Návrh čipů a moderní polovodičové technologie, jak v BS tak NMS. Návrh bude projednán a schvalován per rollam.AS FEKT schválil předložený návrh programu jednání.

 

Zápisy akademického senátu