Program nejbližšího jednání

Aktuální jednání

Příští zasedání se bude konat v úterý 21. 9. 2021 ve 14 hod. v zasedací místnosti děkanátu na Technické 10.

Předběžné Hlavní body předběžného programu příštího zasedání:

  • Projednání Výroční zprávy o hospodaření FEKT za rok 2020
  • Projednání návrhu složení Disciplinární komise fakulty
  • Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem FEKT na období únor 2022 až leden 2026

Zápis z minulého jednání:

Usnesení z minulého jednání

Usnesení ze dne 14.6.2021:

Us382/1
AS FEKT schválil předložený návrh programu jednání.
Us382/2
AS FEKT schválil zápis č. 6 ze zasedání AS FEKT dne 18. 5. 2021.
Us382/3
AS FEKT schválil v souladu s čl. 6 odst. 7) JŘ AS FEKT zkrácení předkládací lhůty pro předložený návrh Rozdělení finančních prostředků FEKT na rok 2021.
Us382/4
AS FEKT schválil předložený návrh Rozdělení finančních prostředků FEKT na rok 2021.
Us382/5
AS FEKT schválil v souladu s čl. 6 odst. 7) JŘ AS FEKT zkrácení předkládací lhůty pro předložený návrh Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FEKT na období od roku 2021.
Us382/6
AS FEKT schválil předložený návrh Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FEKT na období od roku 2021.
Us382/7
AS FEKT schválil v souladu s čl. 6 odst. 7) JŘ AS FEKT zkrácení předkládací lhůty pro předložený návrh Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FEKT pro rok 2021.
Us382/8
AS FEKT schválil předložený návrh Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FEKT pro rok 2021.

 

Zápisy akademického senátu