Program nejbližšího jednání

Aktuální jednání

Příští zasedání se bude konat v úterý 8. 12. 2020 ve 15 hod. Způsob konání bude upřesněn dle situace.

Hlavní body předběžného programu příštího zasedání:

  • Slib členů AS FEKT, předání osvědčení o zvolení senátorem AS FEKT
  • Ustavení komisí AS FEKT

Zápis z minulého jednání:

Usnesení z minulého jednání

Usnesení ze dne 9.11.2020:

Us375/1
AS FEKT schválil předložený návrh programu jednání.
Us375/2
AS FEKT schválil zápis ze zasedání AS FEKT č. 26 ze dne 27. 10. 2020.
Us375/3
AS FEKT schválil v souladu s čl. 6 odst. 7) zkrácení předkládací lhůty pro předložený návrh Jednacího řád Vědecké rady FEKT VUT v Brně tak, aby návrh bylo možno následně hned schvalovat.
Us375/4
AS FEKT schválil předložený návrh Jednacího řád Vědecké rady FEKT VUT v Brně.

 

Zápisy akademického senátu