Volby děkana

AS FEKT vyhlásil na svém zasedání dne 21.9.2021 v souladu se Zákonem o vysokých školách a Volebním řádem AS FEKT Volby kandidáta na jmenování děkanem FEKT na funkční období únor 2022 až leden 2026 a schválil harmonogram a pokyny pro tyto volby.

Termíny

 • do 15. 10. 2021 do 15 hodin

  Podávání návrhů na kandidáty

 • 20. 10. 2021

  Zveřejnění kandidátní listiny

 • 24. 11. 2021 od 15 hodin

  Shromáždění akademické obce FEKT

 • 7. 12. 2021

  Konání volby


Kandidátní listina pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FEKT VUT v Brně pro funkční období 2022-2026

Dne 18. října 2021 byla volební komisí AS FEKT VUT v Brně sestavena tato kandidátní listina. Ve stanoveném termínu do 15. října 2021 15.00 hodin bylo doručeno celkem pět platných návrhů, na tři různé kandidáty na jmenování děkanem FEKT.

Představení kandidáta na jmenování děkanem FEKT se bude konat na shromáždění akademické obce FEKT ve středu 24. listopadu 2021 od 15 hodin v Aule prof. Braunera. Kandidáti zde seznámí členy akademické obce FEKT se svým volebním programem a zodpoví případné dotazy.

S ohledem na COVID situaci a na četné požadavky bude setkání přenášeno pomocí živé události v MS Teams
Připojit se mohou účastníci z VUT (vyžaduje přihlášení VUT loginem).

Volba kandidáta na jmenování děkanem FEKT se uskuteční na zasedání AS FEKT dne 7. prosince 2021.

Volební komise

doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.
doc. Ing. Vlasta Sedláková, Ph.D.
Ing. Daniel Janík