Volby zástupců FEKT do Akademického senátu VUT pro funkční období červen 2024 až červen 2027

AS FEKT na svém zasedání dne 16. 1. 2024 se usnesl, že řádné volby zástupců FEKT do AS VUT v Brně pro funkční období červen 2024 až červen 2027 proběhnou elektronickou formou.

Dokumenty

Harmonogram voleb do AS VUT pro funkční období červen 2024 až červen 2027

Organizační pokyny

Kandidátní listina pro Volby zástupců FEKT do AS VUT 2024-2027

Postup pro elektronické volby

Výsledky voleb

Termíny

 • do 8. 4. 2024 do 15 hodin na sekretariát děkana FEKT

  Podávání návrhů na kandidáty

 • do 15. 4. 2024

  Zveřejnění kandidátní listiny

 • 23. 4. až 25. 4. 2024

  Konání voleb

 • 26. 4. 2024

  Vyhlášení výsledků voleb

 • 18. 6. 2024 od 9.00 hodin

  Ustavující zasedání AS VUT