Vedenízávěrečnépráce

Zadejte téma závěrečné práce na téma, které pomůže posunout vaši firmu na lepší technologickou úroveň. Práci můžete vést nebo naopak ji můžete oponovat. Naši studenti rádi pracují na praktických tématech s reálným dopadem do praxe. Spoluprací na studentském projektu si navíc můžete vyhledat vhodné kandidáty na zaměstnanecké pozice do vaší firmy.

Navažte se studenty spolupráci
a vytipujte si budoucí zaměstnance.

  • První krok První schůzka

    Kontaktujte proděkana pro vnější vztahy a domluvte si schůzku. Na schůzce zjistíte možnosti vypisování témat diplomových a bakalářských prací a jak na ně získat šikovné studenty.

  • Druhý krok Vytvoření zadání

    Pošlete nám zadání včetně stručné anotace, jaký problém se má řešit a jaké mají být výstupy řešení práce. Zadání po přidělení na vhodný garantující ústav vypisujeme do informačního systému, kde jej vidí studenti a mohou si ho vybrat.

  • Třetí krok Přidělení studenta

    Student, který si téma vybere, vás bude kontaktovat. Následně již bude řešit samotný problém vč. docházení do vaší společnosti ať na konzultace, tak na práci ve vašich laboratořích a provozech.

Veďte diplomku na FEKTu. Kontaktujte nás.

prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.

prof. Ing.

Tomáš Kratochvíl

Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy

+420541146538
fekt-prodekan-zahranici@vut.cz