Pokynypronověpřijatéstudenty

Vážené studentky a studenti,

vítáme vás ke studiu na naší fakultě. Rádi bychom Vás stručně seznámili s nejdůležitějšími organizačními informacemi a postupy, které je třeba respektovat. Veškeré informace o průběhu Vašeho studia a dění na fakultě budete získávat na internetových stránkách FEKT (vyhlášky, studijní předpisy a další důležité dokumenty) a v informačním systému VUT (studijní výsledky, karty předmětů, studijní plány oborů, stipendia, karty ISIC, koleje a menzy, aj.).

Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vašem studiu.

Harmonogram akademického roku pro studenty 1. ročníku

Získání přístupu do informačního systému, fakultní počítačové sítě a k poštovního účtu

  1. Počáteční heslo získáte na záložce vaší E-přihlášky, toto si pečlivě uschovejte, mohou nastat případy kdy ho ještě využijete!
    Na stránce http://login.vut.cz/ pomocí svého rodného čísla (u zahraničních studentů včetně SK použijte rodný kód) si zadáte své VUTheslo a získáte svoje osobní číslo (ID).
    Pokud jste již někdy na VUT studovali, platí vám dosavadní osobní číslo, VUTheslo - jak budete i upozorněni, případně můžete požádat o jeho zrušení a použití počátečního hesla.
  2. Váš VUTlogin je stejný jako vaše osobní číslo (ID). Pokud ho již vlastníte, můžete využívat i stávající.
  3. Další podrobnosti o účtech naleznete na stránce https://www.fekt.vut.cz/osis/ucty.php, návod a pokyny https://www.fekt.vut.cz/osis/index.php

Přihlášky k ubytování na kolejích

Pokyny pro podání přihlášky k ubytování na kolejích jsou umístěny na adrese http://www.kam.vut.cz/

Podání žádosti o vydání průkazu studenta nebo ISIC karty, vložení fotografie

Přihlásíte se na adrese http://www.vut.cz/vpravo nahoře. Po přihlášení na pravé straně v části "Informační systém", přejděte na odkaz "Portál". Na "Portál" v menu vyberte "Průkazy". Zde najdete veškeré pokyny k objednání standardního průkazu VUT nebo průkazu ISIC a nahrání potřebné fotografie.