Současnostfakulty

Nové budovy, moderně vybavené laboratoře a výuka pod taktovkou špičkových odborníků. Díky tomu všemu dokáže naše fakulta reagovat na demografický vývoj a obecný pokles zájmu o studium technických oborů a dál vzdělávat další generace odborníků v elektrotechnice.

FEKT ale není jen o výuce. Vědci z našich ústavů pracují na široké škále projektů, které ve svém důsledku mění nejen současný život, ale formují i budoucnost, například vytváří nástroje pro včasnou diagnostiku Parkinsonovy nemoci, bezpečnost v kyberprostoru či oblast Smart cities.

K tomu přispívají i dvě regionální výzkumná centra a centrum excelence: SIX, CVVOZE a CEITEC. SIX, celým názvem Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů, se věnuje výzkumu a vývoji komunikačních a informačních systémů a jejich komponentů provozovaných v perspektivních kmitočtových pásmech.

Vědci z Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) pokrývají svou prací všechny obory elektrotechniky (elektrochemii, elektromechaniku, elektrotechnologii, elektroenergetiku). Věnují se i aktuálním tématům, například výzkumu obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání ve výrobě, dopravě a energetice.

Věříme, že fakulta bude v těchto nesporných úspěších i nadále pokračovat a bude tak naplňovat svou vizi moderní vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce pro 21. století.