Historiefakulty

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií vždy byla a je nedílnou součástí Vysokého učení technického v Brně. Historie fakulty je dlouhá, plná přejmenovávání, slučování, rozdělování a hlavně stěhování. Minulost fakulty stojí za to si v krátkosti připomenout.

Vysoké učení technické vzniklo 24. ledna 1849, kdy Moravský zemský sněm přijal usnesení o zřízení technického učiliště. Škola byla dvojjazyčná, učilo se na ní jak česky, tak i německy a zájemci mohli studovat obory technické, zemědělské a obchodní.

V důsledku historických událostí ovšem český jazyk ze školy postupně mizel, v reakci na to byla roku 1899 otevřena Česká vysoká škola technická. Ta se po První světové válce spojila s Německou vysokou školou technickou a vznikla Vysoká škola technická v Brně. Jak jsme naznačili v úvodu, naše historie je plná přejmenování a tak i tato nově vzniklá vysoká škola změnila své jméno, a to sice na školu Dr. Edvarda Beneše. Pod tímto názvem se v meziválečném období škole velice dařilo, patřila mezi nejlepší technické univerzity v Evropě. Bohužel, za Druhé světové války byla univerzita, stejně jako všechny české vysoké školy, uzavřena, výuka zakázána a objekty využívány německými vojáky. Ihned po válce začali studenti spolu s vyučujícími pracovat na obnovení výuky, do lavic se vrátili v prosinci 1945. V roce 1951 ale stihla školu další tragédie, když byla kvůli Studené válce zrušena. Naštěstí se velice rychle ukázala nezbytnost obnovení technické univerzity, a tak se mohla od roku 1956 škola opět rozrůstat.

Co se fakulty elektrotechniky týká, první elektrotechnické předměty byly vyučovány už v roce 1905. Samostatná energetická fakulta vznikla v roce 1959, a později se přejmenovala na Fakultu elektrotechnickou. V devadesátých letech dobře zareagovala na tehdejší technologický pokrok, rozšířila pole své působnosti a došlo k přejmenování na Fakultu elektrotechniky a informatiky. Postupem času bylo jasné, že informatika a elektrotechnika půjdou svou cestou a proto v roce 2002 došlo k rozdělení a vzniku dvou samostatných fakult: Fakulty informačních technologií (FIT) a naší Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT). Rozhodnutím rektora VUT byli pověřeni funkcí děkanů nově vzniklých fakult prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. pro FEKT a prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. pro FIT. Vznik Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií se tedy datuje k 1. 1. 2002.