Výzkumné týmy - oblast
Elektrotechnologie

Elektrochemické zdroje energie – akumulátory

Fotovoltaické články a moduly

Materiály pro elektrotechniku - vodiče a dielektrika

Plošné spoje a povrchová montáž

Simulace a 3D modelování

Laboratoř mikroelektronických technologií a pouzdření

Laboratoř mikrosenzorů a nanotechnologií (LabSensNano)

Laboratoř elektronové mikroskopie

Laboratoř nanometrologie

Laboratoř šumové diagnostiky

FEKt - jiskřiště

Firemní spolupráce

Řešíte problém, s kterým si nevíte rady?
Obraťte se na naši fakultu. Pomůžeme vám!

Zjistit více o firemní spolupráci