Výzkumné týmy - oblast
Mikro a nanoelektronika

Laboratoř integrovaných obvodů a speciálních elektronických systémů

Laboratoř mikroelektronických technologií a pouzdření

Laboratoř vestavěných systémů a programování mikropočítačů a mikrokontrolérů

Laboratoř mikrosenzorů a nanotechnologií (LabSensNano)

Vývoj, analýza a testování hardware

Laboratoř elektronové mikroskopie

Laboratoř nanometrologie

Laboratoř šumové diagnostiky

Česká laboratoř pro elektronický šum

FEKt - jiskřiště

Firemní spolupráce

Řešíte problém, s kterým si nevíte rady?
Obraťte se na naši fakultu. Pomůžeme vám!

Zjistit více o firemní spolupráci