Výzkumné týmy - oblast
Biomedicína a zpracování signálů

Bioinformatika

Brain Diseases Analysis Laboratory (BDALab)

Buněčná biologie a tkáňové inženýrství

Zpracování biomedicínských signálů

Zpracování medicínských obrazů

Laboratoř mikrosenzorů a nanotechnologií (LabSensNano)

Advanced Signal Processing

Data-Mining Research Group

FEKt - jiskřiště

Firemní spolupráce

Řešíte problém, s kterým si nevíte rady?
Obraťte se na naši fakultu. Pomůžeme vám!

Zjistit více o firemní spolupráci