Nabídka programů

Electrical Power Engineering

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem Ing.

Studijní program Elektroenergetika nabízí skvělou příležitost získat vzdělání ve velmi zajímavém oboru s obrovským potenciálem. Cílem tohoto studijního programu je připravit odborníky v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektrické energie. Technologie se rychle vyvíjejí a je zoufalá potřeba lidí, kteří jsou schopni implementovat know-how do reálných systémů. Energetické sítě se rozšiřují, obnovitelné zdroje energie jsou na vzestupu, mění se chování spotřebitelů energie... to vše vyžaduje rozsáhlé změny v současných energetických systémech a vy můžete být jejich součástí!
Samotné vzdělávání neprobíhá jen za stolem. Abyste získali cenné praktické dovednosti, budete studovat také ve špičkově vybavených laboratořích a při řešení některých úloh budete používat specializovaný software. Po ukončení studia snadno najdete uplatnění jako odborník na provoz distribučních sítí, pracovník elektrárny, projektant energetických sítí, specialista na solární systémy, kontrolor kvality elektrické energie a mnoho dalších.

Detailní charakteristika studijního programu

E-přihláška

Elektrická energie - nedílná součást našeho života

Pojďte na FEKT!

Jak se dostat na FEKT