Nabídka programů

Power Systems and Communication
Technology

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem Ing.

Zcela nový studijní program Elektroenergetika a komunikační technologie nabízí skvělou příležitost vzdělávat se ve velmi zajímavém oboru s obrovským potenciálem. Jedinečnost programu spočívá ve vhodném propojení znalostí z oblasti telekomunikací, informatiky a energetiky, kdy absolvent není úzce zaměřen pouze na jednu konkrétní oblast, ale disponuje širšími znalostmi informačních a komunikačních technologií a principů výroby, přenosu a distribuce elektrické energie. Tím je zajištěna vysoká adaptabilita absolventů na všechny konkrétní požadavky jejich budoucí odborné praxe, a to nejen v oblasti systémů pro řízení, ochranu a dispečerské řízení zařízení energetických soustav, ale i v širokém spektru průmyslových aplikací.

Detailní charakteristika studijního programu

E-přihláška

Přenos elektřiny znamená také přenos dat.

Pojďte na FEKT!

Jak se dostat na FEKT