Nabídka programů

Teoretická elektrotechnika

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Teorie, praxe a metody vědecké práce. Zaměříte se na teorii elektromagnetismu, teorii elektrických obvodů a obecné metody zpracování signálů. Naučíte se tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní a měřicí techniku.

Stanete se vyhledávanými experty v oblasti elektrotechniky. Odborníci vývoje, konstrukce a provozu ve výzkumných a vývojových institucích – či elektronických výrobních firmách.

Detailní charakteristika studijního programu

E-přihláška

Žijte světem teoretické elektrotechniky

Pojďte na FEKT!

Jak se dostat na FEKT