Nabídka programů

Informační bezpečnost

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

V době digitálního světa a každodenního využívání komunikačních systémů se ochrana přenášených dat a v nich nesených informací stává zcela nezbytnou. Staň se expertem v návrhu principů a technik využívaných pro zabezpečení komunikačních a datových sítí.

Detailní charakteristika studijního programu

E-přihláška

Kdo má informace, je mocný. - Kdo má zabezpečené informace, je ještě mocnější.

Pojďte na FEKT!

Jak se dostat na FEKT