Nabídka programů

Biomedicínské technologie
a bioinformatika

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Podílejte se na řešení ambiciózních výzev z oblasti bioinformatiky, genomiky, proteomiky, systémové biologie či biomedicínského inženýrství. Procestujte svět a rozdělte se o své objevy na prestižních mezinárodních konferencích a v respektovaných časopisech. A až si za jméno připíšete titul Ph.D., otevřou se vám dveře výzkumných institucí a mezinárodních technologických firem, které kladou důraz na inovativní řešení problémů.
Během doktorského studia se vám budou věnovat zkušení výzkumníci. S jejich mentoringem plně rozvinete svůj vědecký i tvůrčí potenciál. Naučíte se kriticky myslet při aktivním hledání odpovědí na stěžejní výzkumné otázky a zvládnete je přesvědčivě prezentovat. Osvojíte si také dovednosti pro efektivní práci v týmu a uplatníte je při vedení malých výzkumných týmů talentovaných studentů.

Detailní charakteristika studijního programu

E-přihláška

Staňte se součástí špičkové vědecké komunity

Pojďte na FEKT!

Jak se dostat na FEKT