Nabídka programů

Elektronika a komunikační
technologie

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

V rámci doktorského studia tohoto programu se naučíte samostatné vědecké práci. Jako doktorand se budete postupně učit hledat a popisovat doposud nevyřešený technický problém ve svém oboru studia. Navrhnete a představíte jeho jedinečné řešení v rámci vědecké komunity. Nedílnou součástí studia bude vědecká a publikační činnost, účast na mezinárodních konferencích a kongresech a zahraničních stážích na prestižních univerzitách.
Program Elektronika a komunikační technologie by měl být vaší první volbou, pokud chcete být respektovaným vědcem nebo vedoucím pracovníkem ve výzkumu v oblasti elektronických a bezdrátových komunikací. Budete udávat směr vývoje v této oblasti.

Detailní charakteristika studijního programu

E-přihláška

Rozumíme elektronice a komunikačním technologiím

Pojďte na FEKT!

Jak se dostat na FEKT