Nabídka programů

Elektroenergetika a komunikační
technologie

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem Ing.

Unikátnost programu spočívá ve vhodném propojení znalostí z oblasti telekomunikací, informatiky a elektroenergetiky, kdy absolvent není pouze úzce zaměřen na jednu konkrétní oblast, ale má širší znalosti z celé oblasti informačních a komunikačních technologií i principů výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie. Díky tomu je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe a to nejen v oblasti systémů pro řízení, chránění a dispečinku zařízení elektroenergetické soustavy, ale i v širokém spektru průmyslových aplikací.

Tento program zajišťuje Ústav elektroenergetiky

Detailní charakteristika studijního programu

E-přihláška

Přenášet elektrickou energii, znamená přenášet i data

  • 100 %

    provozovatelů distribučních a přenosových sítí v ČR Vás potřebuje

  • 5000 Kč

    je měsíční stipendium, kterým Vás podpoříme v zimním semestru

1. ročník

V prvním roce studia si propojíte své znalosti z oblasti telekomunikací, informatiky a elektroenergetiky. V praktických cvičeních a laboratořích se dozvíte třeba, k čemu slouží a jak se nastavují digitální ochrany generátorů, vedení nebo transformátorů ale taky co je potřeba k jejich spolehlivé a zabezpečené vzájemné komunikaci.

Pojďte na FEKT!

Jak se dostat na FEKT