Veřejné zakázky

Osoby odpovědné za agendu na FEKT

Věra Lyčková
Koordinátor veřejných zakázek
Útvar tajemníka - místnost N2.66
+420 541 146 864
lyckova@vut.cz

Monika Hanušová
Administrátor veřejných zakázek
Útvar tajemníka - místnost N2.66
+420 541 146 430
hanusovam@vut.cz