Jmenovací řízení

Akreditované obory pro řízení ke jmenování profesorem

  • Biomedicínské inženýrství
  • Elektronika a sdělovací technika
  • Elektrotechnická a elektronická technologie
  • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  • Technická kybernetika
  • Teleinformatika
  • Teoretická elektrotechnika

Řízení ke jmenování profesorem

Různé

Poplatky

VUT stanovuje pro uchazeče v řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s řízením. Výši poplatku stanovuje příslušná Směrnice č. 9/2018.

Poplatek je splatný do 30 dnů od zahájení řízení a je nevratný.