Habilitační řízení

Akreditované obory pro habilitační řízení

  • Biomedicínské inženýrství
  • Elektronika a sdělovací technika
  • Elektrotechnická a elektronická technologie
  • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  • Technická kybernetika
  • Teleinformatika
  • Teoretická elektrotechnika

Habilitační řízení

Různé

Poplatky

VUT stanovuje pro uchazeče v habilitačním řízení poplatek za úkony spojené s řízením. Výši poplatku stanovuje příslušná Směrnice č. 9/2018.

Poplatek je splatný do 30 dnů od zahájení řízení a je nevratný.