Habilitační řízení

Akreditované obory pro habilitační řízení

  • Biomedicínské inženýrství
  • Elektrotechnika a komunikační technologie
  • Informační bezpečnost
  • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  • Technická kybernetika

Habilitační řízení

Různé

Poplatky

VUT stanovuje pro uchazeče v habilitačním řízení poplatek za úkony spojené s řízením. Výši poplatku stanovuje příslušná Směrnice č. 2/2023.

Poplatek je splatný do 30 dnů od zahájení řízení a je nevratný.