Organizační struktura

EtickákomiseFEKT

Činnost

Etická komise posuzuje a vykonává dohled nad biomedicínskými výzkumnými projekty zahrnující měření na lidských účastnících z hlediska bezpečnosti a zachování práv účastníků. Žádost o posouzení EK předkládají i studenti, jejichž absolventské práce zahrnují měření na lidských účastnících.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Statutu Etické komise UBMI FEKT VUT v Brně.

Kontaktní údaje

Etická komise FEKT
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 10, 616 00 Brno