Organizační struktura

EtickákomiseFEKTprobiomedicínskývýzkum

Činnost

Etická komise FEKT pro biomedicínský výzkum posuzuje a vykonává dohled nad biomedicínskými výzkumnými projekty, které zahrnují měření na lidských účastnících, z hlediska bezpečnosti a zachování práv účastníků. Za tímto účelem hodnotí zejména odbornou způsobilost řešitelského týmu, vhodnost používaných zařízení, zvolených postupů a volbu skupiny účastníků. Žádost o posouzení Etické komisi FEKT pro biomedicínský výzkum předkládají žadatelé z řad zaměstnanců FEKT, kteří jsou hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli projektu biomedicínského výzkumu nebo studenti FEKT, jejichž absolventské závěrečné práce zahrnují měření na lidských účastnících.

Činnost komise se řídí statutem Etické komise FEKT pro biomedicínský výzkum.

Žadatel předkládá:

  • popis vědeckého projektu formou žádosti,
  • informovaný souhlas,

elektronicky na emailovou adresu: fekt-eticka-komise@vut.cz
a současně písemně s podpisem žadatele na sekretariát Ústavu biomedicínského inženýrství:
Ústav biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3082/12, Královo Pole, 61600, Brno, Česká republika

Dokumenty ke stažení:

Kontaktní údaje

Etická komise FEKT pro biomedicínský výzkum
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3082/12, 616 00 Brno