Organizační struktura

DěkanátFEKT-vědecké
a zahraničníoddělení

Činnost

 • komplexně zajišťuje veškeré činnosti související s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem, jak vyplývají z ustanovení části sedmé zákona,
 • zajišťuje agendy související s řešením různých grantových projektů, zadávaných různými subjekty (tuzemskými, ale i zahraničními, např. v rámci mezinárodních projektů EU),
 • zajišťuje agendy související s doktorským studiem,
 • zajišťuje agendy zahraničních pracovních cest zaměstnanců a studentů fakulty,
 • zajišťuje agendy v oblasti vnějších vztahů fakulty.

Zaměstnanci VO

Ing. Lucie Tomešová – vedoucí

 • Koordinace administrativy agendy vědy a výzkumu
 • Habilitační a profesorská řízení
 • Rozvojové projekty
 • Koordinace administrativy doktorských studijních programů
 • Stipendia
 • Koordinace zahraničních vztahů
 • Správa portfolia projektů na FEKT

Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.

 • Business Development manažer FEKT
 • Podpora transferu technologií

Ing. Jiří Kouřil

 • Business Development manažer FEKT
 • Správa VTPPL

Jana Nosková

 • Referentka pro doktorské studijní programy
 • Zahraniční vztahy
 • ERASMUS
 • Rozvojové programy – studenti, doktorandi

Úřední hodiny:
Pondělí: 9:00 - 11:00
Středa: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Čtvrtek: 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:00

V období prázdnin 1.7.-31.8.
Středa: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Mgr. Marta Průdková

 • Projektová podpora
 • Koordinace celouniverzitního projektu MEMOV II.
 • Zahraniční vztahy
 • ERASMUS
 • Rozvojové programy – zaměstnanci

Úřední hodiny:
Pondělí: 9:00 - 11:00
Středa: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Čtvrtek: 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:00

V období prázdnin 1.7.-31.8.
Středa: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Ing. Lenka Durecová

 • Koordinace celouniverzitního projektu SMART

Ing. Blanka Balabánová

 • Projektová podpora pro celouniverzitní projekt TRAFO
 • Správa portfolia projektů na FEKT

Ing. Patricie Přibylová

 • Správa VaV výsledků na FEKT

Zaměstnanci

Kontaktní údaje

Děkanát FEKT - vědecké a zahraniční oddělení
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, 616 00 Brno