Organizační struktura

DěkanátFEKT-studijníoddělení

Činnost

  • komplexně zajišťuje výkon veškerých činností souvisejících s bakalářským a magisterským studiem na fakultě, zejména činností vyplývajících z ustanovení části páté zákona, tzn. administrativně správní činnosti související s přijímacím řízením, zápisem do studia, rozvrhem studia, zkouškami, přerušením a ukončením studia, vedením matriky studentů atd.

Úřední hodiny

Pondělí 12:00 - 15:00
Středa  8:00 - 11:0012:00 - 14:00
Čtvrtek  8:00 - 11:00 

V období prázdnin (1.7. - 31.8.) jen

Středa  9:00 - 11:0012:00 - 14:00

Místnosti

Pracovna studijní proděkankyT10/N2.36+420 54114 6347
Úřední hodiny proděkanky  
Pondělí  12:30 - 14:30 
Středa   8:00 - 10:00 

Zaměstnanci

Kontaktní údaje

Děkanát FEKT - studijní oddělení
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, 616 00 Brno