Tisková zpráva

Tradiční mezinárodní konference NZEE popsala svůj 37. list

datum: 30.05.2016

autor: Ing. Jiří Wagner

zdroj: FEKT VUT v Brně

soubor se zprávou: tz_tradicni_mezinarodni_konference_nzee_r37_20160531.pdf

obsah zprávy:

Tradiční mezinárodní konference NZEE popsala svůj 37. list

Odborníci na energetiku a nekonvenční zdroje elektrické energie se sjeli do vyškovského hotelu Allvet, kde probíhalo ve dnech 18. - 20. května mezinárodní setkání nad vývojem energetiky, úložišť energie, chytrých sítí a dalších trendů a výhledů do budoucnosti. Hlavním organizátorem byl doc. Ing. Petr Bača, Ph.D., který je současně i vedoucím ústavu Eletrotechniky na FEKT VUT v Brně. Generálními partnery akce byla společnost Siemens, Htest, Metrohm Česká republika, hlavními partnery ČEZ a skupina ÚJV.

Celá akce má významný věděcký a společenský rozměr. V letošním roce se rozvíjela témata elektromobilů, akumulátorů a dalších alternativ pro klasické zdroje energií. Součástí konference byly také informace, workshopy a diskuze nad zapojením českých institucí do evropské aliance pro energetický výzkum - EERA.

Již třetí rok po sobě zaznamenáváme zvyšující se zájem o úložiště elektrické energie, které nemusí být jen ony mediálně hodně propírané akumulátory, ale i neméně zajímavé setrvačníky, supravodivé systémy, stlačený vzduch a samozřejmě přečerpávací elektrárny. Možná, že někteří z Vás zaznamenali zajímavá řešení přečerpávací elektrárny ve vytěženém dole, či zatím kuriózní ukládání elektrické energie pomocí kinetické energie vlaku, který při akumulování energie jede do kopce a při jízdě z kopce tuto energii generuje a dodává do sítě. Protože počet přispěvatelů na téma úložišť elektrické energie neustále roste, vznikl při konferenci NZEE workshop NZEE a moderní akumulátory. Druhým velkým tematickým blokem konference NZEE byla problematika fotovoltaiky, kdy ve spolupráci s největšími českými asociacemi (Solární asociace a Česká fotovoltaické asociace) jsme připravili velmi zajímavý blok přednášek od základního výzkumu zajímavých a perspektivních perovskitových fotovoltaických článků až po řešení problémů z praxe provozu fotovoltaických elektráren.

Součástí celé akce, byla i již tradiční návštěva s exkurzí v pivovaru Vyškov, a letos návštěva VN Opatovice. Neformální setkání sloužilo také k diskuzi o spolupráci a rozvoji celého energetického odvětví.

Význam konference podtrhuje i počet účastníků, který letos překonal počet šedesáti účastníků. Součástí konference je i recenzovaný sborník, který se stává následně součástí TIB (The German National Library of Science and Technology). Speciální číslo věnují konferenci i recenzované časopisy Electroscope, TZB-info, Elektrorevue, AEEE a Energetika.

Již nyní organizátorský tým doc. Bači plánuje další ročník. "Jsme moc rádi, že se nám daří držet úroveň na vysoké laťce. Každé dva roky měníme místo, a tak teď vybíráme, kam se naše kroky upřou dále. Věřím, že to bude místo stejně příjemné a atraktivní, jako tomu bylo ve Vyškově," dodává Bača. Další ročník konference s pořadovým číslem 38. se uskuteční opět v druhé polovině května roku 2017.

Více informací najdete na www.nzee.cz.

 

 

http://www.feec.vutbr.cz/tisk_zpravy/tz_Tradicni_mezinarodni_konference_NZEE_r37.pdf

 

zveřejněno dne: 13.10.2016