Tisková zpráva

VUT v Brně otevírá nový studijní obor Informační bezpečnost

datum: 22.01.2015

autor: Hajný

zdroj: FEKT VUT v Brně

soubor se zprávou: tz_Informacni_bezpecnost_150122.pdf

obsah zprávy:

VUT v Brně otevírá nový studijní obor Informační bezpečnost

Od září 2015 otevírá Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně nový bakalářský obor Informační bezpečnost. Už teď ale mohou zájemci o tento studijní obor podávat přihlášky.

Během studia se budou posluchači věnovat otázkám bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT), tj. zajištění bezpečnosti sítí a Internetu, naučí se jednak konfigurovat, ale i spravovat rozsáhlé počítačové infrastruktury a také testovat odolnost počítačových sítí pomocí etického hackingu. Na studenty tak během jejich studia čekají zajímavé předměty z oblasti kryptografie, programování, síťových operačních systémů, ale také z oblasti ekonomie a softwarového práva. Jedná se tak o mezioborové studium, kdy technické předměty budou vyučovány na FEKT VUT v Brně a předměty z oblasti práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Díky zaměření studijního oboru najdou absolventi uplatnění nejen na čistě technických pozicích, ale také na obchodních, konzultantských či manažerských postech.

Více informací o novém oboru Informační bezpečnost najdete zde: www.informacni-bezpecnost.cz.

Zájemci o studium tohoto oboru se budou moci s prostředím, ve kterém budou studovat, seznámit na Dni otevřených dveří FEKT 28. 1. 2015 v budově na ul. Technická 12. Čeká je například prohlídka laboratoře bezpečnosti, laboratoře multimédií nebo laboratoře mobilních sítí. K vidění budou také přístroje používané pro testování ochrany před kybernetickými útoky a skenery zranitelností ICT systémů.

Pro všechny obory začíná prezentace fakulty o možnostech studia v 10 hodin v aule. Zde se návštěvníci dozvědí vše o přijímacích zkouškách, nabízených oborech, ubytování i studentském životě. Od 11:30 do 15:00 hod. pak budou probíhat komentované prohlídky špičkově vybavených laboratoří.

V Brně dne 26. 1. 2015


tz_Informacni_bezpecnost_150122.pdf

zveřejněno dne: 22.01.2015