Tisková zpráva

Slavnostní otevření laboratoře

datum: 14.01.2015

autor: doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

soubor se zprávou: tz_otevreni_laboratore_150114.pdf

obsah zprávy:

Slavnostní otevření laboratoře

Ve středu 14. ledna se slavnostně otevře nově vybavená výuková laboratoř pro studenty Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, ve vestibulu budovy Technická 10. Slavnosti se zúčastní prorektor pro studium a záležitosti studentů prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c., děkanka FEKT prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., i ostatní členové vedení fakulty. Přítomni budou rovněž ředitelé obou center společnosti ON Semiconductor, která vybavení laboratoří v hodnotě takřka milionu korun pořídila. "Sponzorská pomoc firem není sice úplně neobvyklá, v tomto případě je však výjimečný především fakt, že ON Semiconductor přispěl výhradně na výukové účely.," uvedl proděkan pro vnější vztahy doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Výuková laboratoř elektronických součástek, která se na fakultě přiřadila k těm páteřním, je určena všem studentům FEKT z prvního ročníku. "K dispozici budou mít velmi kvalitní přístrojové vybavení, skládající se z 24 setů (osciloskop, zdroj a generátor signálů), s nimiž se často setkávají v praxi a které jsou určeny pro měření základních zapojení a pro analýzy s elektronickými součástkami, což jsou předměty, které musejí absolvovat všichni studenti naší fakulty. Znamená to, že tak nyní dostávají jedinečnou možnost si osahat zařízení, s jakým by se na jiných fakultách obdobného zaměření nesetkali," upřesnil proděkan pro vnější vztahy doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

V Brně 14.1.2015


tz_otevreni_laboratore_150114.pdf

zveřejněno dne: 14.01.2015