Tisková zpráva

ČEZ a.s. jedním z generálních partnerů konference NZEE

datum: 19.04.2014

autor: Ing. David Pléha

zdroj: FEKT VUT v Brně

obsah zprávy:

ČEZ a.s. jedním z generálních partnerů konference NZEE

Ve dnech 21.5.2014 až 23.5.2014 proběhne pod záštitou Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a České elektrotechnické společnosti mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie. Této konference se zúčastní přes 70 účastníků, a to jak z vědecké, tak i z průmyslové sféry. Mezi nejznámější partnery patří ČEZ a.s.. ČEZ je již třetím rokem generálním partnerem mezinárodní konference NZEE a pomáhá zajišťovat plynulý chod celé konference.

Spolupráce mezi tímto generálním partnerem a fakultou nabízí možnost propojení nejen na úrovni Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, ale přímo i se studenty FEKTu, stejně jako s absolventy FEKTu.

FEKT Vás tímto zve na již 35. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie, která se uskuteční v hotelu Panorama v Blansku.

Za celý organizační tým
doc. Ing. Petr Bača, Ph.D

http://www.nzee.cz

zveřejněno dne: 04.06.2014