Tisková zpráva

E.ON Servisní, s.r.o. patři mezi generální partnery konference NZEE

datum: 25.04.2013

autor: David Pléha

zdroj: FEKT VUT v Brně

obsah zprávy:

E.ON Servisní, s.r.o. patři mezi generální partnery konference NZEE

Ve dnech 29.5.2013 až 31.5.2013 proběhne pod záštitou Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a České elektrotechnické společnosti mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie. Této konference se zúčastní přes 70 účastníků, a to jak z vědecké, tak i z průmyslové sféry. Mezi nejznámější partnery patří Czechinvest, CVVI, Energoklastr a v neposlední řadě také generální partner E.ON Servisní, s.r.o.. E.ON Servisní už dva roky podporuje mezinárodní konferenci NZEE a pomáhá zajišťovat plynulý chod celé konference.

Spolupráce mezi tímto generálním partnerem a fakultou nabízí možnost propojení nejen na úrovni Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, ale přímo i se studenty FEKTu, stejně jako s absolventy FEKTu.

FEKT Vás tímto zve na již 34. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie, která se uskuteční v hotelu Panorama v Blansku.

Za celý organizační tým
doc. Ing. Petr Bača, Ph.d

http://www.nzee.cz
http://www.eon-servisni.cz/

zveřejněno dne: 27.05.2013