Tisková zpráva

34. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie již v květnu

datum: 09.05.2013

autor: FEKT VUT v Brně, Jiří Wagner

zdroj: FEKT VUT v Brně

soubor se zprávou: tz_NZEE_se_blizi2013.pdf

obsah zprávy:

34. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie již v květnu

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně a Česká elektrotechnická společnost pořádá již 34. ročník mezinárodní konference NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE (NZEE). Letošní ročník se koná od 29. - 31. 5. 2013. Letos se uskuteční celá konference v hotelu Panorama v Blansku. Hlavním organizátorem mezinárodní konference jsou společnosti CVVI, Energoklastr, Česká elektrotechnická společnost a FEKT VUT v Brně.

Letos začne celá konference již 28. 5. od 19:00, kdy proběhne neformální setkání účastníků konference. Oficiální část programu je naplánován na 29. 5. od 9:00. Letos se všichni mohou v rámci doprovodného programu těšit na Františčinu huť v Josefově, nebo Kateřinské jeskyně. Všechny důležité termíny a informace mohou účastníci konference najít na www.nzee.cz.

Toto oblíbené setkání široké odborné veřejnosti již tradičně slouží nejen k získání nových poznatků a rozšíření stávajících vědomostí, ale vede také k neformálním diskusím a k navázání nových kontaktů účastníků semináře. "Letošním cílem číslo jedna je posunout celou konferenci do mezinárodní databáze vědeckých konferencí. Co se týká neformálnějšího programu konference... My víme, kde se dělá ten nejlepší a největší business. Proto všem účastníkům tento prostor chceme nabídnout. V rámci konání konference vyjdou speciální čísla partnerských recenzovaných časopisů Electroscope, Elektrorevue a TZB-Info ve kterých budou publikované vybrané příspěvky," dodává hlavní organizátor konference, doc. Ing. Petr Bača, Ph. D., z Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně.

Letošní ročník se ponese ve znamení těchto témat:

  • Základní informace i nejnovější trendy ve výzkumu a vývoji klasických, alternativních a obnovitelných zdrojů elektrické energie.
  • Základní informace, výzkum a vývoj elektrochemických zdrojů elektrické energie.
  • Zkušebnictví, schvalovací řízení, normalizace, bezpečnost a ekologie.
  • Prezentace výrobců a dovozců zdrojů elektrické energie, stejně jako přístrojů a zařízení úzce spjatých s touto problematikou sloužících pro monitorování, řízení atd.

"Součástí konference bude také zajímavý doprovodný program, ten si letos účastníci mohli zvolit sami pomocí jednoduché ankety. Budeme velmi rádi, že budou účastníci spokojení a uvidí to, po čem opravdu touží," uzavírá předseda organizačního výboru, doc. Bača.

Představení konference mohou zájemci najít oficiálních stránkách konference www.nzee.cz.

http://www.feec.vutbr.cz/tisk_zpravy/tz_NZEE_se_blizi2013.pdf

zveřejněno dne: 09.05.2013