Organizační struktura

Centrumvýzkumu
a využitíobnovitelnýchzdrojůenergie

Činnost

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) je výzkumným pracovištěm Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Globálními cíli Centra jsou:

  • zavést špičkový základní a aplikovaný výzkum v perspektivní oblasti obnovitelných zdrojů energie včetně aplikací,
  • připravit vysoce kvalifikované pracovníky, absolventy doktorského studia, pro průmysl,
  • prohloubit spolupráci vysoké školy a aplikační sféry.

Hlavní výzkumné oblasti:

  • Optimalizace elektromechanické přeměny energie.
  • Chemické a fotovoltaické zdroje energie.
  • Výroba, přenos, distribuce a užití elektrické energie.
  • Automatizační a senzorické technologie.
  • Výzkum vypínacího pochodu ve spínacích přístrojích.

Vstoupit na webové stránky ústavu ...

Zaměstnanci

Kontaktní údaje

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, Královo Pole, 61600, Brno, Česká republika

+420 54114 6739
fekt-cvvoze@vut.cz
http://www.cvvoze.cz/