Organizační struktura

DěkanátFEKT-útvarděkana

Kontaktní údaje

Děkanát FEKT - útvar děkana
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, 616 00 Brno