Pravidla

 1. Soutěž je určena čtyřčlenným středoškolským týmům z České republiky. Vzhledem k obtížnosti zadání doporučujeme účast hlavně starším ročníkům (3. a 4. ročník). Soutěžící týmy si mohou jako poradce sebou vzít vybraného pedagoga. Každý tým si zvolí kapitána, který bude kromě vedení týmu také komunikovat s organizátory soutěže.
 2. Soutěž se koná 23.11.2023 v prostorách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), VUT v Brně. Zahájení proběhne v Aule prof. Braunera, Technická 12 v 9 hodin. Následně se týmy přesunou podle vybraného zadání na příslušné garantující ústavy. Slavnostní vyhlášení vítězů za jednotlivé ústavy proběhne v 16:30 hodin v Aule prof. Braunera, Technická 12.
 3. Soutěž má 9 různých zadání, na jedno zadání se může přihlásit šest týmů. Soutěžící si proto volí v on-line přihlášce pořadí témat podle oblíbenosti, a to od nejvíce preferovaného po nejméně preferované téma. Podle preferencí budou týmy zařazeny k příslušnému zadání. Kapitáni budou o zařazení informování emailem.
 4. Přihlášky přijímáme do 31.10.2023 nebo do vyčerpání kapacity laboratoří.
 5. Maximální počet týmů z jedné školy jsou TŘI, rozhoduje pořadí registrace. Týmy nad uvedený limit, budou z registrace automaticky vyřazeny a přesunuty do seznamu náhradních týmů. Náhradní týmy budou osloveny v případě volné kapacity soutěže.
 6. Trojice vítězů za každé téma bude vyhlášena na odpoledním slavnostním vyhlášení. Kromě pohárů a velmi zajímavých věcných cen je nejvýznamnějším oceněním pro VŠECHNY TÝMY, které splní zadání "PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA FEKT" pro studijní program "Elektronika, elektrotechnika, komunikační a řídící technika". Vítězné týmy jednotlivých zadání se pak utkají 1.02.2024 v SUPERFINÁLE o celkového vítěze 10. ročníku Merkur perFEKT Challenge. Při slavnostním vyhlašování budou oceněny i všechny týmy, které se neumístí na prvních třech místech předáním účastnických diplomů, které slouží jako prokázání účasti na soutěži, a tedy i pro odpuštění přijímací zkoušky. Po slavnostním vyhlašování zveme všechny týmy k velkému rautu.
 7. Soutěžící týmy budou mít během dne hrazeno občerstvení.
 8. Výsledky soutěže budou veřejně publikovány na webových stránkách a v tisku.
 9. Během soutěže bude vznikat obrazový materiál dokumentující průběh soutěže.
 10. Účastníci soutěže musí dodržovat aktuálně platná Opatření přijatá vedením VUT v důsledku pandemie koronaviru, platná v den konání soutěže https://www.vut.cz/koronavirus.
 11. Přihlášením do soutěže souhlasíte s podmínkami soutěže Merkur perFEKT Challenge.