Harmonogramsoutěžníhodne23.11.2023

  • Týmy ze všech tematických okruhů se sejdou v Aule prof. Braunera budova Technická 12, [GPS 49.2270917N, 16.5748058E], první patro vpravo na konci chodby

  • Přesun do laboratoří, podle témat na příslušný ústav, seznámení s pracovišti

  • Řešení zadaného úkolu

  • Předvedení soutěžních prací před odbornou porotou

  • Slavnostní vyhlášení vítězů v Aule prof. Braunera, Technická 12

  • Závěrečný raut