Pravidla

  1. Soutěž je určena čtyřčlenným středoškolským týmům z České a Slovenské republiky. Vzhledem k obtížnosti zadání doporučujeme účast hlavně starším ročníkům (3. a 4. ročník). Soutěžící týmy si mohou jako poradce sebou vzít vybraného pedagoga. Každý tým si zvolí kapitána, který bude kromě vedení týmu také komunikovat s organizátory soutěže.
  2. Soutěž se koná 19.11.2019 v prostorách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), VUT v Brně. Zahájení proběhne v Aule prof. Braunera, Technická 12 v 9 hodin. Následně se týmy přesunou podle vybraného zadání na příslušné garantující ústavy. Slavnostní vyhlášení vítězů za jednotlivé ústavy proběhne v 16:30 hodin v Aule prof. Braunera, Technická 12.
  3. Soutěž má 9 různých zadání, na jedno zadání se může přihlásit šest týmů. Soutěžící si proto volí v on-line přihlášce pořadí témat podle oblíbenosti, a to od nejvíce preferovaného po nejméně preferované téma. Podle preferencí budou týmy zařazeny k příslušnému zadání. Kapitáni budou o zařazení informování emailem.
  4. Přihlášky přijímáme do 3.11.2019 nebo do vyčerpání kapacity laboratoří.
  5. Maximální počet týmů z jedné školy je pět, rozhoduje pořadí registrace.
  6. Trojice vítězů za každé téma bude vyhlášena na odpoledním slavnostním vyhlášení. Kromě pohárů a velmi zajímavých věcných cen je nejvýznamnějším oceněním pro VŠECHNY TÝMY, které splní zadání "PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA FEKT" pro bakalářské studijní programy Automatizační a měřicí technika, Elektronika a komunikační technologie, Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, Telekomunikační a informační systémy. Vítězné týmy jednotlivých zadání se pak utkají v lednu 2020 v SUPERFINÁLE o celkového vítěze 7. ročníku Merkur perFEKT Challenge. Při slavnostním vyhlašování budou oceněny i všechny týmy, které se neumístí na prvních třech místech předáním účastnických diplomů, které slouží jako prokázání účasti na soutěži, a tedy i pro odpuštění přijímací zkoušky. Po slavnostním vyhlašování zveme všechny týmy k velkému rautu.
  7. Soutěžící týmy budou mít také hrazeno občerstvení a cestovní náklady.
  8. Výsledky soutěže budou veřejně publikovány na webových stránkách a v tisku.
  9. Během soutěže bude vznikat obrazový materiál dokumentující průběh soutěže.
Merkur perFEKT Challenge foto ze soutěže