Harmonogram soutěžního dne 16.11.2021

8:30 -   9:00   sraz před Aulou prof. Kalendovského, Technická 10, prezence týmů
9:00 -   9:15   uvítání účastníků, Aula prof. Kalendovského, Technická 10
9:15 -   9:30   přesun do laboratoří, podle témat na příslušný ústav, seznámení s pracovišti
9:30 - 15:00   řešení zadaného úkolu
15:00 - 16:00   předvedení soutěžních prací před odbornou porotou
16:30 - 18:00   slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích, Aula prof. Kalendovského, Technická 10
18:00 - 19:30   závěrečný raut
Merkur perFEKT Challenge pohár