Důležité informace a pokyny

Motto:
Selželi vše, přečti si návod.
Selželi návod, pak teprve hledej pomoc!